Bestill båten din i

Betingelser & Vilkår

1. Omfang

1.1. Disse anvendelsesbetingelser for Brunswicks bådudlejningsplatform (”Anvendelsesbetingelser”) gælder for brug af bådudlejningshjemmesiden https://www.book-your-boat.com.( ”Bådudlejningsplatform”) mellem Brunswick Marine i EMEA, Inc. på adressen Parc Industriel de Petit-Rechain, B-4800 Verviers, Belgien (”Brunswick”) og brugeren..
1.2. Kundens afvigende, modstridende eller supplerende betingelser vil kun være gældende, hvis Brunswick udtrykkeligt har accepteret det i skriftlig form. Brunswicks kendskab til en brugers separate betingelser alene gør dem ikke bindende.
1.3. De gældende Anvendelsesbetingelser er de betingelser, der er offentliggjort den dag, hvor man går ind på Bådudlejningsplatformen.

 

2. Brug af Bådudlejningsplatformen

2.1. Bådudlejningsplatformens primære funktion er at formidle forespørgsler om bådleje med det formål at leje en båd (”Formidling”). Formidlingen skal indeholde følgende oplysninger i de pågældende tekstfelter: Fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer og evt. andre kommentarer. Den faktiske Formidling igangsættes ved at klikke på knappen ”Forespørgsel”. Derefter vil Brunswick sende den pågældende Formidling til den relevante bådudlejningsdestination hhv. det selskab, der tilbyder bådudlejningstjenesten (”Bådudlejningsselskab”). Brugeren vil så fra Brunswick modtage en takke-mail, der fortæller, at Bådudlejningsselskabet vil kommunikere direkte omkring betingelserne for udlejning.
2.2. Brugeren er forpligtet til at give sande oplysninger i Formidlingen på Bådudlejningsplatformen. Såfremt der afgives ukorrekte oplysninger i forbindelse med Formidlingen, kan brugeren efter et rimeligt varsel blive udelukket fra Bådudlejningsplatformen med omgående virkning. Brugerens ret til at bruge Bådudlejningsplatformen ophører, når han/hun ekskluderes.
2.3. Bådudlejningsplatformen er tilgængelig på engelsk, tysk, italiensk, fransk, svensk, norsk, dansk og spansk.

 

3. Vores rolle / Bådudlejningsplatformens funktion

3.1. Bådudlejningsplatformen fungerer som et mellemled mellem selskaber, der tilbyder bådudlejningstjenester (”Bådudlejning”), og brugere, der er på udkig efter en udlejningsbåd. Bådudlejningsplatformen indgår, udarbejder, fastlægger eller beslutter ikke betingelserne for Bådudlejningen.
3.2. En evt. kontrakt om Bådudlejning indgås udelukkende mellem brugeren og det pågældende Bådudlejningsselskab. Især er Brunswick ikke udbyder af bådudlejning eller repræsentant for dens brugere og/eller Bådudlejningsselskabet. Brugeren skal afstå fra at give et forkert indtryk af, at han/hun er godkendt af, partner med eller handler på vegne af eller til fordel for Brunswick. Af hensyn til tydeliggørelsen handler Brunswick udelukkende som formidler af tjenesteydelser; derfor hæfter Brunswick ikke for kontrakter, der er indgået mellem en bruger og Bådudlejningsselskabet. Brunswick hverken kontrollerer eller verificerer de oplysninger, som Bådudlejningsselskabet og/eller brugerne afgiver.
3.3. I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende en kontrakt for Bådudlejning skal brugeren samarbejde direkte med det pågældende Bådudlejningsselskab om at finde en løsning.

 

4. Brugerens forpligtelser

4.1. Brugeren skal overholde den lovgivning, der til enhver tid er gældende for den tilbudte Bådudlejning, herunder – men ikke begrænset til – love om koncession, forsikringsdækning og køre-/hviletidsperioder og/eller evt. andre restriktioner/forpligtelser, der måtte blive pålagt for brugeren som følge af lovgivningen i det område (eller evt. områder, hvis relevant), hvor den tilbudte Bådudlejning udføres.
4.2. I det omfang det ikke på forhånd er godkendt af Brunswick, må brugeren ikke videregive data, som er modtaget i forbindelse med Formidlingen via Bådudlejningsplatformen (især data vedrørende den med forhandleren indgåede kontrakt), til tredjemand eller give tredjemand adgang til sådanne data.

 

5. Gebyr

Brunswick beregner intet gebyr for brugen af Bådudlejningsplatformen.

 

6. Nyttetid

6.1. Brunswick forbeholder sig retten til midlertidigt eller permanent at deaktivere adgangen til Bådudlejningsplatformen, hvis der foreligger en sikkerhedsmæssig grund (f.eks. hvis der konstateres huller i sikkerheden) eller andre væsentlige årsager.
6.2. Rådighed over og brug af Bådudlejningsplatformen kan være underlagt restriktioner på grund af det nuværende teknologiske stade, som ligger uden for Brunswicks kontrol. Det vedrører især tilgængeligheden af dataforbindelser, som udbydes af teleselskaber, netværk og internetadgang. I enkeltstående tilfælde kan den manglende tilgængelighed af netværket betyde, at Bådudlejningsplatformen ikke er tilgængelig, fordi den nødvendige overførsel af data ikke kan udføres. Derudover kan der opstå kortvarige flaskehalse ved spidsbelastning af Bådudlejningsplatformen, trådløse og faste netværk samt internettet.
6.3. Afbrydelser kan desuden opstå på grund af force majeure, heriblandt strejker, lockouts og offentlige bekendtgørelser samt på grund af tekniske og andre foranstaltninger (f.eks. reparationer, vedligeholdelse, softwareopdateringer og udvidelser), som er nødvendige for Brunswicks system eller systemer tilhørende tidligere eller efterfølgende udbydere, udbydere af indhold og netværksoperatører, som er nødvendige for at Bådudlejningsplatformen fungerer korrekt eller på en bedre måde.

 

7. Adfærdskodeks

Vi efterlever vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som brugeren til enhver tid kan se på følgende adresse: https://www.brunswick.com/privacy.php.

 

8. Ophør

Brunswick kan til enhver tid med et rimeligt varsel annullere brugerens adgang til Bådudlejningsplatformen eller den pågældende aftale, der er indgået med brugeren. Især er Brunswick berettiget til at udelukke enkeltstående brugere fra Bådudlejningsplatformen.

 

9. Ændringer til Anvendelsesbetingelserne

Brunswick forbeholder sig udtrykkeligt retten til at foretage rimelige ændringer i de Anvendelsesbetingelser, der gøres tilgængelige for brugeren.

 

10. Adskillelighed

Såfremt en af bestemmelserne i de foreliggende Anvendelsesbetingelser eller en bestemmelse i andre aftaler er eller bliver ugyldig, vil det ikke påvirke gyldigheden af alle andre bestemmelser eller aftaler.

 

11. Kundeservice / reklamationer

11.1. Såfremt der er spørgsmål eller reklamationer, kan brugeren benytte de i afsnit 1.1 herover nævnte kontaktoplysninger.
11.2. Derudover deltager Brunswick ikke og er ikke forpligtet til at deltage i en alternativ procedure for bilæggelse af tvister ved en tvistbilæggelsesinstans for forbrugere.

 

Version: 3. juli 2018